Integritetspolicy

Denna integritetspolicy styr hur Specab.se samlar in, använder, lagrar och lämnar ut information som samlas in från användare (härefter kallad “du”) av webbplatsen specab.se.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från användare genom ett registreringsformulär på vår webbplats. När du manuellt anger ditt namn, e-postadress och meddelande och skickar det till oss, får vi tillgång till denna information.

Syftet med datainsamling

De personuppgifter som samlas in används enbart för att låta användare kontakta oss och för oss att svara på deras förfrågningar eller begäranden.

Dataskydd och säkerhet

Vi lagrar de personuppgifter du tillhandahåller på ett säkert sätt. Vi implementerar lämpliga metoder för insamling, lagring och behandling av informationen för att säkerställa dess konfidentialitet, integritet och säkerhet.

Delning av data

Vi delar inte användares personuppgifter med tredje parter. Din information förblir strikt konfidentiell och används endast för att svara på dina förfrågningar.

Cookies och spårningsteknik

Vi använder inte cookies eller någon annan spårningsteknik på vår webbplats.

Användarrättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att eftersom du frivilligt lämnar in informationen genom registreringsformuläret bör du kontakta oss direkt för att utöva dessa rättigheter.

Datalagring

Vi behåller de personuppgifter du lämnar så länge det är nödvändigt för att svara på och hantera dina förfrågningar. När din förfrågan har lösts kommer vi att radera informationen.

Rättslig grund

Genom att skicka in dina personuppgifter via registreringsformuläret ger du oss ditt samtycke att samla in och behandla informationen i syfte att svara på dina förfrågningar.

Kontakinformation

Om du har frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller de uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss på följande:

Specab.se

E-post: info@specab.se