Tjänster

Produktutveckling

Produktutveckling hos oss kan ha många olika "ansikten".

Ibland handlar det om att "starta från noll" det vill säga kunden kommer med en idé eller beskrivning över produktens funktion. Då startar vi en "idéhanteringsprocess" där vi tillsammans med kunden brainstormar och kanske gör några idéskisser. När vi fått accept av kunden kan konstruktionsarbetet börja. MEN produktutveckling kan också handla om att kunden kommer till oss med en produkt som de vill ha vidareutvecklad. Det finns redan "en plattform" att utgå från. Oavsett hur "ingångsporten" ser ut så gäller det alltid att hitta en balans mellan teknik, ekonomi, produktion och miljöpåverkan.

Vi hittar den balansen !!

Specab Avsyningsutrustning

Konstruktion

Det konstruktionsarbete som bedrivs hos oss är mestadels mekanikkonstruktion. Men vi skulle kunna kalla det design också eftersom det är skapandeprocessen från idé till färdig produkt.

Oavsett vad vi kallar det så är det ett ingenjörsarbete som utförs, och hos oss har vi tre ingenjörer vars huvuduppgift är konstruktions- eller designarbete.

Vår digitala miljö för detta arbete är Solid Works....

Välkommen att kontakta någon av oss....

Automation

Automation eller automatisering är per definition att man låter en maskin eller en speciell teknik utföra ett arbete.

Oftast är det inom tillverkande industriföretag som vi genomfört automatiseringsprocesser.Det är inte ovanligt att det är i form av så kallade "visionsystem" där vi läser av ett produktionsflöde för att kunna utföra ett förutbestämt arbete.

Det kan vara en övervakning, en kontrolloperation med efterföljande utsortering eller en mätoperation med efterföljande reglering. Automatiseringen kan också ske med hjälp av robotteknik - Ja exemplen är många!!

Inom våra väggar har vi resurser för att utforma styrsystem för de automatiseringsuppdrag vi får, vilket betyder att vi kan arbeta interaktivt i utvecklingen och på det sättet få korta ledtider i en automatiseringsprocess.

241568935_10158439898838785_3431738696702472797_n (1)

Prototyp-/ Legotillverkning

Prototyptillverkning eller tillverkning av en förserie är mycket ofta förknippad med produktutveckling.

Det är inte säkert att en prototyp utförs som en komplett produkt, utan kan ibland bara vara en del av eller en funktion hos den kommande produkten. Med hjälp av prototypen försöker vi upptäcka brister och fallgropar innan produkten sätts i produktion. När vi är nöjda med vad vi sett av prototypen brukar följden bli en nollserie innan den slutliga utformningen fastställes.

Då vi har en komplett maskin- och plåtverkstad med både CNC och konventionella maskiner åtar vi oss också legotillverkning i mindre och medelstora serier.

Vi har kapacitet för: CAM-beredning, CNC-Fräsning, CNC-Svarvning, Skärning Laser/Plasma/Vatten, CNC-Bockning, Svetsning Stål/Aluminium/Rostfritt, och Montering.

Kontakta oss idag så kan vi skapa en lösning för ditt problem